Personvernerklæring (privacy policy)

 

Denne personvernerklæring gjelder for Martin Bjellum for nettsiden landetsomblekrysset.no


BEHANDLINGSANSVARLIG
Hovedansvarlig for behandlingen av personopplysningene er: Martin Bjellum med organisasjonsnummer 925 236 527.

 

PERSONVERNOPPLYSNINGER SOM LAGRES

Vi lagrer følgende personopplysninger om våre kunder:

  • Navn
  • Adresse
  • Postnummer
  • Fødselsdato
  • Telefonnummer
  • E-postadresse
  • Kjøpshistorikk
  • IP-adresse
  • Adferdsmønster på vår nettside, dvs. opplysninger om hvordan den enkelte kunde navigerer på siden.

 

VÅRT FORMÅL OG BEHANDLINGSGRUNNLAG 
Personopplysningene hentes inn for å kunne kommunisere med potensielle, eksisterende og tidligere kunder, i tillegg for å kunne gjennomføre bestilte produkter og tjenester samt ha mulighet for å behandle en eventuelle klage. Andre personopplysninger enn de som er nevnt over kan forekommen, men vårt behandlingsgrunnlaget ligger inn under Art. 6 GDPR Lawfulness of processing

A) Innhentet gyldig samtykke – les mer
B) Nødvendig for å oppfylle en avtale – les mer
C) Nødvendig for å oppfylle en rettslig plikt – les mer
F) Berettiget samtykke (bruk av databehandler fra eksterne leverandører) 

Behandling av personopplysninger vil følge personopplysningsloven / personvern ordningen (GDPR) bruk av personopplysninger. 

HVA BEHANDLES OG HVORDAN HENTER VI INN PERSONOPPLYSNINGER

Noen personopplysninger henter vi inn frivillig, dvs. kunder legger igjen personopplysninger slik at vi kan gjennomføre bestilling av produkter og tjenester. Noen personopplysninger er vi pliktig til å hente inn og oppbevar i henhold til gjeldende regelverk. (f.eks regnskapsbilag er lovpålagt i henhold til bokføringsloven). Vi henter inn personopplysninger i all hovedsak når du kjøper produkter, via kontaktskjema på nettsiden, e-post, telefon, tekstmelding og meldinger via sosiale medier. Annen form for kommunikasjon kan også forekomme. 

Merk at behandling av personopplysninger i relasjon til spesifikke tjenester og produkter kan være regulert i egne avtaler som er tilgjengeliggjort på de spesifikke produktsidene. Fra tid til annen gjennomfører vi også bruker- og kundeundersøkelser for å få en bedre forståelse for behovene til våre kunder. Vi vil fortelle deg om hvordan vi bruker opplysningene.
Martin Bjellum verken henter inn, registrer eller behandler sensitive personopplysninger.

DELER VI PERSONOPPLYSNINGER MED ANDRE?

Noe deling av personopplysninger er nødvendig og noen er pliktig for å kunne drifte vår virksomhet. Dette vil typisk være IT leverandører (f.eks webhotel, e-post , programvare, og skybaserte tjenester) Vi er også nødt til å dele opplysninger med leverandører av produkter, fraktselskap, regnskap/revisjon, rådgivning og lovpålagt rapportering til myndigheter for å drive virksomheten.

landetsomblekrysset.no er hostet av WordPress I tillegg benytter vi andre databehandlingstjenester. Vi er i god tro at alle disse databehandlingtjenesten følger GDPR lovgivningen.

SIKRING AV PERSONOPPLYSNINGER
Vi tar sikkerhet på alvor og ivaretar personopplysninger på best mulig måte slik at uvedkommende ikke får innsyn eller har mulighet til å endre og påvirke personopplysningene. Vi benytter kun anerkjente IT leverandører og programvarer.

 

INNSYN OG RETTING
I henhold til personopplysningsloven § 18 har man krav på innsyn i de opplysninger som er registrert. Innsyn kan fås ved å sende en skriftlig henvendelse til martin-bjellum@hotmail.com Dersom de registrerte opplysninger ikke er riktige eller de er ufullstendige kan du kreve disse rettet i henhold til personopplysningslovens § 27.

 

OPPBEVARING OG SLETTING
I henhold til personopplysningsloven § 28 skal opplysninger som ikke lenger er nødvendig ut fra det formål de er lagret for, slettes. Martin Bjellum lagrer personopplysninger om kunder i henhold til den enhver tid gjeldende Norsk/Europeisk lovgivning.

Du kan når som helst kreve sletting av all personlig informasjon vi har om deg med unntak av opplysninger vi er nødvendig eller pliktig til å oppbevare i tråd med gjeldende regelverk.

Du kan endre, slette og be om personopplysninger ved å sende en e-post til martin-bjellum@hotmail.com  

Du kan også trykke på denne linken for å endre: 


Om du ikke ønsker å motta e-poster fra oss lengre, klikk avbestillings-link som du som regel finner nederst i hver e-post du mottar fra oss. Ønsker du å bli slettet fra alle våre registre, send oss en e-post på martin-bjellum@hotmail.com  

 

BRUK AV INFORMASJONSKAPSLER (COOKIES)
Vi bruker informasjonskapsler på våre nettsider for at besøksstatistikken skal være pålitelig og for å øke funksjonaliteten på våre sider. 

I henhold til Lov om elektronisk kommunikasjon – § 2-7 b. Bruk av informasjonskapsler/cookies er vi pliktig til å informere om hvilke informasjonskapsler (cookies) vi benytter.
 
Martin Bjellum benytter følgende informasjonskapsler

  • Google Analytics